פלמ"ח 13, הרצליה

מיקום: רחוב פלמ"ח, הרצליה

גודל: 1060 מ"ר
יזם: פרטי

תיאור הפרויקט: בנין בוטיק של 5 דירות - דירה אחת בקומה. 3 הקומות הראשונות טיפוסיות, ו-2 הקומות האחרונות בנסיגה כדי ליצור דירות מיוחדות עם מרפסות מוגדלות. הדירה בקומה האחרונה הינה דופלקס עם חדר על הגג. הבנין מחולק לאזור אפור ואזור לבן המדגישים את המסות השונות במבנה. מחסנים חיצוניים בקומת הקרקע מודגשים בצבע ומסמנים את אזור הכניסה לבנין. 

אתר תדמית: WebMeUp