בני בנימין-הנדיב, הרצליה

מיקום: פינת הרחובות בני בנימין והנדיב, הרצליה
גודל: 6000 מ"ר
יזם: פרטי 

תיאור הפרויקט: איחוד של שני מגרשים הכלולים במתחם השימור של בני בנימין-הנדיב ובהם שני "בתי מושבה" המהווים חלק מהמרקם העירוני ההיסטורי של הרצליה. מסביב למבנים ההיסטוריים תתוכנן גינה בה ישומרו עצים קיימים, ביניהם עצי פיקוס השדרה נדירים בגובה 20+ מטר. בעורף המגרש יוקם מבנה מגורים בן 6.5 קומות הכולל 26 יח"ד דיור. הבנין החדש מתוכנן כרקע למבנים לשימור וצופה אליהם ואל הגינה.   

אתר תדמית: WebMeUp